Advies laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages

nfafoutis_g08a3t23Nieuws

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Doel van het advies is dat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen.

‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid’, stelt Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie Brandweer Nederland.

Bestrijding is lastig en riskant

‘De brandveiligheidsmaatregelen in uw parkeergarage zijn naar alle waarschijnlijkheid ontworpen op basis van uitgangspunten die zijn gebaseerd op traditionele voertuigen rijdend op fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Moderne voertuigen met veel kunststoffen geven bijvoorbeeld een veel grotere vuurlast dan de oudere stalen modellen. Er ontstaan zeer hoge temperaturen en dichte zwarte rook in een relatief lage en grote ruimte. Verkenning en bestrijding door de brandweer is lastig en riskant door verlies van zicht, lange afstanden en slechte oriëntatie’, is te lezen in het advies.

In het advies wijst Brandweer Nederland op het risico van een niet beheersbare brand, wat kan leiden tot veel schade en het volledig uitbranden van de garage. Wanneer partijen dit risico niet willen lopen adviseren zij om elektrische voertuigen niet te stallen en/of op te laden in de parkeergarage en te zoeken naar een alternatieve plaats buiten het gebouw.

Risicoverminderende maatregelen

Voor garages waarin wel parkeer- en laadplekken voor elektrische voertuigen worden gerealiseerd adviseert Brandweer Nederland om een aantal maatregelen te nemen:

  • Zorg voor snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor EV
  • Zorg voor snelle uitschakeling van de laadpalen
  • Zorg voor snelle detectie en alarmering
  • Zorg voor beperking van branduitbreiding
  • Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud
  • Zorg voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering

Bron: Brandweer Nederland, lees hier het volledige advies