Steeds groter brandgevaar elektrische auto’s in parkeergarages

nfafoutis_g08a3t23Nieuws

Tientallen verenigingen van eigenaars (VvE’s) staan stil bij het brandgevaar van elektrische auto’s.

Dat is niet geheel onterecht, blijkt uit de publicatie van het Instituut Fysieke Veiligheid met inbreng van specialisten van Brandweer Nederland. Elektrische auto’s in parkeergarages brengen meer brandoorzaken met zich mee dan niet-elektrische auto’s. Door de grote stijging van het aantal elektrische auto’s is het brandgevaar in parkeergarages de laatste jaren toegenomen. Pricewise licht toe wat de extra brandoorzaken zijn.

Meer zorgen door toename elektrische auto’s

In Nederland is momenteel 1 op de 20 personenauto’s elektrisch of hybride. Elektrische auto’s hebben nieuwere technieken dan niet-elektrische auto’s. Dit brengt mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s met zich mee. De extra brandoorzaken in parkeergarages vallen onder die risico’s. Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie Brandweer Nederland, zegt hierover het volgende: “We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid.”

Extra brandoorzaken elektrische auto’s in parkeergarages
Door diverse branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de huidige ontwerpuitgangspunten steeds vaker achter te lopen op de daadwerkelijke ontwikkeling van de branden. De brand in een flatgebouw in Wateringse Veld waarbij zeven auto’s onder het pand afbrandden en drie zwaargewonden vielen, is er een van. Een kleine brand in een parkeergarage betekent vaak een grote ontruiming. De brandveiligheidsmaatregelen bij parkeergarages waarin een brand heeft plaatsgevonden zijn meestal gebaseerd op oudere, niet-elektrische auto’s. Elektrische auto’s hebben een hogere vuurlast en een hoger brandvermogen dan de oudere, niet-elektrische modellen. Dit komt mede door het gebruik van veel kunststoffen bij de productie van de auto. Hierdoor is er extra brandgevaar in bijvoorbeeld parkeergarages. Daarnaast kunnen bij elektrische auto’s de volgende gebeurtenissen leiden tot brand, waar dit bij ‘gewone’ auto’s niet aan de orde is: een gebrekkige/beschadigde kabel of laadpaal, problemen met het batterijmanagementsysteem, een auto die tegen een laadpaal rijdt en een elektrische auto met een kapot accupakket.

Experts zien grote gevaren
Net als een mobiele telefoon, tablet, laptop en e-bike, draait een elektrische auto op een lithium-ion-batterij. Een batterij die brandgevaarlijker is dan een normale batterij. Over deze batterij vertelde Sander Lepelaar aan het Verbond van Verzekeraars dat er bij brand giftige stoffen vrijkomen, maar er ook elektrocutiegevaar is voor brandweermannen en -vrouwen als ze komen blussen. Verder gaf Lepelaar aan dat elektrische auto’s een totaal ander brandverloop hebben dan ‘gewone’ auto’s, maar dat de wetgeving daar geen rekening mee houdt. Ronald Koster van inspectiebureau Burghgraef Van Tiel vulde hem aan door te zeggen dat er “gewoon geen goede plek is voor een laadpaal in een ondergrondse parkeergarage. Als het misgaat, is het gelijk goed mis.”

De juiste verzekeringen voor je elektrische auto
Niemand wil brand in zijn/haar (elektrische) auto. Om de financiële risico’s te dekken, is het van belang de juiste verzekeringen af te sluiten. Twee van die verzekeringen zijn zelfs al, verplicht, afgesloten voor appartementbewoners: de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. De VvE van een appartementencomplex is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan gemeenschappelijke delen van het pand, zoals de gevels, vloeren en muren. Ook de garage van het pand valt hieronder. De tweede verzekering die verplicht is afgesloten door de VvE is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (of spullen van derden), veroorzaakt door gebreken aan het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte laadpaal die schade aan de auto veroorzaakt. Een autoverzekering met dekking bij brandschade en een goede inboedelverzekering voor eventuele spullen in de auto dienen afgesloten te worden door de auto-eigenaar zelf. De materiële schade door brand in een parkeergarage is op deze manier goed gedekt.

Bron van dit bericht: Pricewise