CERTIFICERINGSBEGELEIDING

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer?
Brandveiligheid en regelgeving, een ingewikkelde materie…

CCV SCHEMA

Sinds 01-01-2015 dienen brandmeld- en rookbeheersingsinstallaties conform het CCV Schema door een geaccrediteerd inspectiebureau beoordeeld en geïnspecteerd te worden, waarna een inspectiecertificaatafgegeven wordt. Een ingewikkeld en veelal duur ‘grapje’.

ExcelTech kan u hierin begeleiden en ontzorgen door het gehele certificeringstraject uit handen te nemen!

Door vele jaren ervaring en het dagelijks werken conform wet- en regelgeving ‘weten wij de weg’ waardoor het certificatieproces vlot verloopt en U, de klant, tegen minimale kosten tot een gecertificeerd geheel komt.

BRANDVEILIGHEIDSCAN

Veelal ondervangen wij d.m.v. het uitvoeren van een brandveiligheidscan en de verplichte jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden al een groot gedeelte van de inspectiepunten, en verwerken dat uitgebreid in rapportvorm. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de situatie en is het voor ons eenvoudig om het vervolg traject voor u in te zetten.

INTEGRALE BEOORDELING BRANDVEILIGHEID(SCAN)

 • Rookbeheersingsystemen (RBS)
 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsinstallaties
 • Bouwkundige voorzieningen
 • Rook en Warmte Afvoersystemen (RWA)
 • Stuwkrachtventilatiesystemen
 • Ventilatie- en overdruksystemen
 • Gasdetectiesystemen (CO/NOx-LPG)
 • Ontruimings- en noodplannen

BEGELEIDING CERTIFICATIETRAJECT

 • Brandveiligheidscan
 • Controle- en onderhoudswerkzaamheden
 • Opstellen Rapportages (RvO)
 • Overleg met een bevoegd gezag
 • Opstellen PvE / UPD
 • Opstellen berekeningen
 • Opstellen documenten
 • Begeleiden van de inspecteur
 • Afronding en oplevering
 • Een tevreden klant…

VAAK ‘VERGETEN’, TOCH VERREIST!

 • Beheerders taken
 • Doormeldingen PAC (en/of RAC)

Het uitvoeren conform regelgeving van verplichte beheerders taken, ook wel Opgeleid Persoon taken (OP taken) genoemd, of een doormeldeenheid voor storings- en/of brandmeldingen. Vereiste veiligheidsvoorzieningen die lang niet altijd door de beheerder zijn geregeld. Veelal door onwetendheid of geen advies.

Desgewenst verzorgen wij de installatieprocedure voor de doormeldingen naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) dan wel de, veelal maandelijkse, beheerders taken aan uw installatie.

Ook het geven van een beheerders cursus wordt door ExcelTech verzorgt. Zeker voor VvE’s scheelt een cursus uiteindelijk kosten.

UITBESTEDING BEHEERDERS TAKEN OF CURSUS

 • RWA systemen in parkeergarages
 • Brandmeldinstallaties

Wij zijn graag uw servicepartner als het om uw (brand)veiligheid gaat!