Relevante nomeringen

Onderstaand treft u een opsomming van (NEN) Normeringen, veelal gebruikt in ons vakgebied dan wel in de ‘brandveiligheid-techniek’.

 • NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
 • NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages
 • NPR 6095-1 Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages
 • NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen – Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties
 • NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties -Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 3: Rookbeheersingssystemen
 • NEN 2575-1 OAI – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-2 OAI – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 2: Luidalarm – OAI type A
 • NEN 2575-3 OAI – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 3: Luidalarm – OAI type B
 • NEN 2575-4 OAI – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5 OAI – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 5: Stilalarminstallatie met Attentiepanelen
 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen
 • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
 • NEN-EN 671-3 Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang
 • NEN-EN 671-2 Onderhoud van slanghaspels met plat- oprolbare slang
 • NEN 1594 Onderhoud van droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • ISSO publicatie 79 Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie
 • NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting
 • NEN-EN 50172 Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
 • NEN 4001 Brandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties
 • NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN-EN 15423 Ventilatie van gebouwen – Voorzorgsmaatregelen tegen brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen
 • NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6069 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • NEN 6090 Bepaling van de vuurbelasting
 • NEN 3011:2015 nl Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. (per 2013 vervanger van NEN 6088)

(Bovenstaande lijst kan mogelijk ondertussen veranderd zijn door uitgifte van nieuwe of gewijzigde normeringen)