Brandpreventiemiddelen

ExcelTech verzorgt de levering, het onderhoud en controles aan kleine blusmiddelen in parkeergarages en gebouwen.

Vanwege wij dagelijks werkzaam zijn in stallings- en parkeergarages aangaande (brand)veiligheidsinstallaties, zoals: RWA ventilatie, CO-LPG gasdetectie en brandmeldinstallaties, is ons in het verleden vaak de vraag gesteld om de onderhouds- en controle werkzaamheden aan de brandpreventiemiddelen uit te voeren.

Hieraan hebben wij dan ook gehoor gegeven en voeren, door vakkundig geschoolde monteurs, voor vele gebouweigenaren en VvE’s de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uit.

Wat wordt verstaan onder brandpreventiemiddelen

Brandpreventiemiddelen zijn er om bij een beginnende brand die met water kan worden geblust (Klasse A) of de brand te vertragen tot de brandweer is gearriveerd. Om bij een brand (en calamiteit) snel en via de juiste route te kunnen vluchten is er nood-vluchtwegverlichting aangebracht.

Let op, te allen tijde geldt, denk aan uw eigen veiligheid. Gebouw, inboedel en persoonlijke bezittingen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar niks waard vergeleken met uw eigen gezondheid!

Wat zijn brandpreventiemiddelen

  • Handbrandblussers
  • Verrijdbare blussers
  • Brandslanghaspels
  • Droge blusleidingen
  • Noodverlichting
  • Vluchtwegverlichting

Blusmiddelen in ons leveringspakket

  • Handbrandblussers
  • Verrijdbare blussers
  • Brandslanghaspels

Levering & vervanging

Wanneer wij de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bovengenoemde kleine blusmiddelen verzorgen wij voor u de levering en vervanging wanneer einde levensduur bereikt is. Installatie geschiedt door vakkundig geschoolde monteurs.