Servicedesk 24/7

STORING? BEL de ExcelTech servicedesk, te bereiken op: 0344 677 000

Wij zijn 24 uur per dag365 dagen per jaar bereikbaar voor onze klanten. Belt u na werktijd dan wordt u te woord gestaan door onze servicedesk.

Wij proberen u altijd telefonisch te helpen bij het oplossen van een storing. Al dan niet een tijdelijke oplossing, waarmee op een gunstiger tijdstip onder kantooruren het mankement verholpen kan worden.

Mocht het niet lukken om u van afstand te helpen wordt er u de keus gesteld; of u wordt de volgende werkdag teruggebeld om een afspraak te maken, of er wordt u de mogelijkheid aangeboden om gebruik te maken van de dienstdoende servicetechnicus.

Belangrijk bij het doorgeven

  • Ons projectnummer
  • Pandgegevens, adres, plaats
  • Naam + nummer contactpersoon
  • Bevoegd persoon aanwezig

Wij hanteren verschillende tarieven. Te weten; tarieven voor klanten die bij ons een (meerjarig) onderhoudscontract hebben afgesloten en tarieven wanneer er geen onderhoudscontract is afgesloten. Tevens maken wij onderscheidt in tijde van drukte waarbij de klanten met een onderhoudscontract voorrang krijgen t.o.v. diegene die geen onderhoudscontract hebben afgesloten.