Roosters & kleppenregisters

ExcelTech is leverancier van hoogwaardige kwaliteit roosters en kleppenregisters.
Van oorsprong leveren wij veelal voor de parkeergaragemarkt.

Voor ventilatiesystemen leveren en installeren wij vakkundig toevoer- en afvoerroosters en (contra roterende) luchtkleppen in wanden, plafonds en schachten.

Nagenoeg bij iedere afvoerventilator in een parkeergarage dient een afvoerrooster geplaatst te worden als afwerking van een wand, sparing of technische ruimte waardoor de lucht wordt afgevoerd.

Juiste type

Belangrijk is onder andere dat het juiste type rooster (of klep) wordt toegepast voor de luchthoeveelheid die op maximaal ventilatiebedrijf dient te worden afgevoerd en met een juiste luchtsnelheid. Het is dan ook belangrijk dat er een goede keus wordt gemaakt in roosters en kleppen. Wanneer niet de juiste keus in roosters of kleppen gemaakt wordt is het mogelijk dat de ventilator niet de juiste luchtopbrengst waarborgd en zelfs defect raakt. Vanwege de afvoerventilatoren veelal een functie hebben als zijnde Rook Warmte Afvoer ventilatie is het uiteraard niet de bedoeling dat’de lucht afvoer belemmerd wordt.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie projecten hebben wij altijd een juiste oplossing.

Specials

Naast de standaard roosters en kleppen hebben wij op diverse projecten een fraai staaltje werk afgeleverd met zogenaamde ‘specials’. Door bijvoorbeeld beperking in het ontwerp of ruimte hebben wij diverse roosterwanden en roosterdeuren gerealiseerd. Deuren compleet met scharnier-mogelijkheid en slot. Leverbaar inclusief staalprofielen en nagenoeg in ieder RAL kleur te coaten.

Vormgeving roosters

Veelal worden technische ruimten en schachten dusdanig gebouwd dat deze de minste ruimte innemen van een complex. In veel gevallen wordt daarbij het juiste type rooster over het hoofd gezien. Wanneer de ruimtes beperkt zijn dient er een rooster te worden toegepast met een grote mate van luchtdoorlaat, wat vaak neerkomt op het toepassen van de minder mooie roosters met een grote maaswijdte. Zeker in de commerciele garages die steeds vaker erg netjes worden afgewerkt is dit niet altijd gewenst. Het acheraf toepassen van ‘esthetisch verantwoorde roosters’ is dan niet altijd mogelijk i.v.m. de geringe luchtdoorlaat. Ons advies hierin: ga in het eerste stadium na wat voor ‘roosteruiterlijk’ gewenst is in relatie tot het gebouw. Dit voorkomt teleurstellingen en discussies achteraf.

Onderhoud roosters

Bij de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de ventilatiesystemen in de parkeergarages controleren wij ook de afvoerroosters op voldoende luchtdoorlaat. Eveneens houden wij, veelal, op het rooster een luchtmeting zodat het afvoerdebiet gecontroleerd wordt.

Onderhoud kleppen

Bij de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de ventilatiesystemen in de parkeergarage controleren wij ook de kleppenregisters op voldoende luchtdoorlaat en werking. De registerkleppen zijn voorzien van een klepmotor (vaak Belimo met veerretour) die gestuurd wordt wanneer in de betreffende zone of parkeerlaag luchtafvoer- of toevoer gewenst is. De werking en sturing dient functioneel getest te worden.