Oplevertesten en rookproeven

Praktijktesten ExcelTech

  • Koude rooproef
  • Warme rookproef

Bij oplevering conform de NEN6098 van een RWA- stuwkrachtventilatiesysteem, een compartiment- of gelijkwaardigheidstest of een brandweeroefening in een ondergrondse gesloten parkeergarage, is een koude rookpoef een vereiste. ExcelTech B.V verzorgt deze rookproeven, veelal in combinatie met de eerder gemaakte CFD berekening en PvE.

De systeem uitgangspunten worden vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE) en/of verwerkt in een CFD berekening. Middels de CFD wordt de te verwachten stroming in de gesloten parkeergarage gesimuleerd (zonder thermische belasting). Ten tijde van de rookproef zal het rookbeheersingssysteem met de stroming getoetst worden aan de hand van de gemaakte CFD. Bevindingen en conclusie worden netjes gerapporteerd.

Warme rookproef

Bij een geëiste warme rookproef, of b.v. als trainingsdoeleinden voor de brandweerkorpsen, verzorgt ExcelTech de warme rookproef, ook wel de Hot Smoke Test genoemd.

Bij deze hot smoke test worden thermodynamische invloeden, welke bij een echte autobrand optreden, gevisualiseerd, waarbij er geen schade wordt berokkend aan het gebouw. Tevens wordt een goed beeld verkregen van de werking van het rookbeheersingssysteem, b.v. een stuwkrachtventilatiesysteem, waarbij de vooraf uitgevoerde CFD simulatie beoordeeld kan worden.

Alle stuwkrachtventilatie- en overdrukventilatie systemen, fabricaat onafhankelijk, kunnen getest worden.

Vanuit het brandweerkorps is in het verleden positief gereageerd op de ‘echtheid’ van dergelijke praktijktesten waardoor bij oefeningen een zeer goed beeld gevormd kan worden.

Bij de uitvoering van een warme rookproef wordt de de parkeergarage dusdanig ‘brandbestendig aangekleed’ waardoor er geen ‘brandschade’ veroorzaakt kan worden aan het gebouw.