PROGRAMMA VAN EISEN

ExcelTech B.V. stelt graag voor u een Programma van Eisen op.

WAT IS EEN PVE?

Het Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarnaar een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd én onderhouden.

Een PvE is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: Gegevens, Eisenpakket en Goedkeuring door eisende partij(en).

Wanneer het bouwbesluit 2012 systeem certificatie verplicht stelt dient er een goedgekeurd PvE te zijn waaraan een geaccrediteerde inspectie instelling de installatie(s) kan toetsen. Zonder PvE is certificering NIET mogelijk.

Dit geldt ook bij het onderhouden van b.v. brandmeldinstallaties, een onderhouds deskundige heeft te allen tijde een goedgekeurd PvE nodig om zijn controle werkzaamheden uit te kunnen voeren.

BEVOEGD GEZAG & PVE

Een PvE zal te allen tijde ondertekend moeten worden door een bevoegd gezag. Dit kan zijn een gemeente, de brandweer of een verzekeringsmaatschappij. Ook de eigenaar van het gebouw en/of de gebruiker zijn hierbij betrokken.

WIJ SCHRIJVEN PVE’S VOOR

  • RWA systemen
  • Branddetectiesystemen
  • Ontruimingsinstallaties
  • Overdruksysteem

De bovenstaande systemen kunnen in één PvE geschreven worden wanneer die in samenhang functioneren in hetzelfde gebouw. Ook kijken wij kritisch naar overige installatieonderdelen binnen een complex. Hierbij moet u denken aan; luchtbehandelingskasten, ventilatiesystemen, automatisch deuren, liften, sleutelkluizen, speedgates, sprinklerinstallaties et cetera.

HET PVE DIENT HET VOLGENDE TE BEWERKSTELLIGEN

  • Risico analyse van het project
  • Projectie installaties conform uitgangspunten PvE
  • Installatie van het omschreven systeem zoals aangegeven in het PvE
  • Aanleg van (functiebehoud) transmissiewegen conform het PvE

Na oplevering van installatiewerkzaamheden fungeert het (goedgekeurde) PvE als basisdocument ten behoeve van onderhouds- inspecties en certificeringswerkzaamheden aan de installatie. Dit PvE dient dan ook altijd in de buurt van de bedieningscentrale te liggen in een revisiemap, veelal in een technische ruimte.

Bij wijzigingen van het gebouw, het systeem, de gebruisfunctie et cetera kan het zijn dat de brandveiligheidsinstallatie aangepast moet worden. In veel gevallen dient men dan eveneens het PvE aan te passen en wederom te laten accorderen alvorens wijzigingen worden doorgevoerd.

ERKEND PVE OPSTELLER

In het verleden hadden ‘PvE-opstellers’ een NCP erkenning nodig om dit te mogen uitvoeren. Deze erkenningsregeling in recentelijk komen te vervallen. ExcelTech veranderd in principe niets aan de werkwijze zoals NCP destijds heeft voorgeschreven.