Brandmeldinstallaties

ExcelTech is leverancier van hoogwaardige brandmeldinstallaties.

Levering en installatie vindplaats conform de NEN2535 en NEN-EN54 serie.

Onderhoud door gediplomeerde onderhouds deskundige conform de NEN2654-1.

Maandelijkse ‘Beheerder brandmeldinstallatie taken’ door een opgeleid persoon.

Fabricaten ExcelTech B.V.

 • Tef Brandbeveiliging
 • Morley IAS (Honeywell/Notifier)
 • Kentec Electronics (Syncro)
 • Hertek (Penta)

Doel brandmeldinstallatie

Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht.

Productcertificatie

ExcelTech is leverancier van meerdere gerenommeerde fabrikanten, alle door ExcelTech toegepaste materialen voor de nieuwbouw projecten zijn gecertificeerd conform de EN54.

Inspectiecertificatie

Per 1-1-2015 dienen brandmeldinstallaties te zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat conform CCV-inspectieschema, beoordeling en afgifte door een geaccrediteerd inspectiebureau (geen leverancier of installateur). Indien doormelding verplicht, is certificaat geldigheid veelal 1 jaar. De inspectie is dus een repeterend verhaal.

Voorwaarden om te komen tot een inspectiecertificaat

 • een goedgekeurd PvE
 • compleet revisie-logboek aanwezig
 • revisie schema/ schakelmatrix
 • opleverrapport dient voorzien te zijn
 • geen openstaande restpunten
 • eventuele doormeldingen (PAC/RAC) dienen te werken
 • een onderhoudscontract dient afgesloten te zijn
 • een beheerder brandmeld dient bekend te zijn

Indien gewenst verzorgt ExcelTech in samenwerking met de klant (jaarlijks) het certificatie-traject.