Wat zijn de extra brandrisico’s van elektrische voertuigen in een parkeergarage?

nfafoutis_g08a3t23Nieuws

“Het brandscenario van een individuele elektrische auto is niet eens heel veel anders dan dat van een traditioneel voertuig”, zegt Ruud van Herpen, senior adviseur Brandveiligheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en praktijkhoogleraar Fire Engineering aan de TU Eindhoven.

“De vrijkomende energie is vergelijkbaar, omdat dat samenhangt met het gewicht en de verbrandingswaarde van de aanwezige materialen. Als twee auto’s ongeveer hetzelfde wegen en ongeveer dezelfde hoeveelheid kunststof en textiel bevatten, maakt het niet veel uit of het een benzineauto of een elektrische is.”

Kans op incident
Maar het brandrisico wordt niet alleen bepaald door de impact of het effect. Ook de kans op brand speelt een rol. “Bij parkeergarages die nu nieuw worden gebouwd, wordt geanticipeerd op (vrijwel) volledig elektrisch rijden. Dus wordt gekeken naar wat de consequenties zijn wanneer elke plek geschikt wordt gemaakt voor opladen. In zo’n scenario neemt het brandrisico toe, vanwege het simpele feit dat er meer elektrische installaties aanwezig zijn en er een verhoogde activiteit is van overdracht van energie. De kans op het ontstaan van brand – aan de kant van de installatie of bij de ontvangende auto – is dan per definitie groter.”

Thermal runaway
“Een accu kan gaan branden als gevolg van overbelasting of door mechanische beschadiging. In dat geval treedt een zelfversterkend effect op door de oververhitting die daarvan het gevolg is (thermal runaway). Daardoor kunnen brandbare gassen ontsnappen uit de accu, die heftig met elkaar reageren. Blussen met water helpt niet zoveel, omdat daarmee de reactie niet wordt onderbroken.

Dat betekent dus dat de brandbestrijding bij elektrische auto’s wordt bemoeilijkt. Een conventionele auto kun je blussen, hoewel dan ook de vraag is of je als brandweer dichtbij genoeg kunt komen. Een ‘elektrische brand’ heeft nauwelijks zuurstof nodig en dat betekent dat je je brand niet kunt doven door hem te verstikken (blussen). Koelen helpt, maar dat vraagt om een enorme hoeveelheid water. Er zijn wel aerosole blusmiddelen die de reactie kunnen onderbreken, maar de efficiëntie daarvan staat ter discussie en hangt uiteraard sterk af van het type aerosol.”

Traveling local fire
“Je wil in ieder geval flash overs voorkomen – het overslaan van de lokale brand naar alle aanwezige voertuigen in de parkeergarage. Wanneer dat gebeurt kun je spreken van een oncontroleerbare brand. Zolang de brand beperkt blijft tot enkele auto’s, en zich mogelijk verplaatst door een hele parkeerrij (‘traveling local fire’) is er sprake van een beheersbare situatie. Bij parkeergarages met grote gevelopeningen of een grote mechanische ventilatiecapaciteit is dat mogelijk. Bij waterstofauto’s is er een ander effect. Daarbij loop je het risico op explosies, waarbij ook mechanische kracht vrijkomt.”

Actuele thema’s en discussies
“Brandveiligheid in een parkeergarage komt vooral neer op het beheersbaar houden van het risico. We houden ook eigenlijk geen rekening met de inzet van de brandweer. Als een voertuig ontbrandt, gaat het er vooral om: hoe voorkom je dat flash over optreedt in de hele parkeergarage, hoe hou je het beperkt tot een aantal voertuigen waarvan er slechts enkele gelijktijdig branden? Daarbij moet worden nagegaan of de constructie van de garage bestand is tegen de thermische belasting die door dit brandscenario wordt geleverd. Bij een traveling carfire is dat vaak goed mogelijk. En verder: hoe hou je het effect op de omgeving – de maatschappelijke impact – beheersbaar?” Dat zijn belangrijke vragen die aan bod komen als je het hebt over de veiligheidsrisico’s die alternatieve brandstoffen als elektriciteit en waterstof met zich meebrengen.

Bron van dit bericht: Security management